Våra Områden


Lager & Handel


Branschen är konkurrensutsatt och topparna och dalarna gör det svårt för företag att planera sin bemanning. Personalbehov kan uppstå t.ex. vid en stor order. Vi hjälper företag med bemanning och rekrytering inom lager och logistik samt butikshandeln. Vi hanterar snabba förfrågningar genom en ständigt uppdaterad kandidatbank och erbjuder personal inom lager och logistik som presterar högeffektivt enligt uppsatt kravprofil.

Vi arbetar effektivt och med en personlig approach för att snabbt vid behov leverera kompetenta truckförare, terminalarbetare, orderplockare, butik- kassapersonal m.fl. Med ett nära samarbete med våra kunder lär vi känna företaget och vad som efterfrågas.
Transport


Vi erbjuder smidiga lösningar för personalkänsliga verksamheter inom transportsektorn, där fokus är rätt personal på rätt plats och i rätt tid. Snabbt och effektivt hittar vi rätt kompetens när behovet uppstår. Vi arbetar med erfarna chaufförer med behörigheter B samt C och CE. 
Bygg & Fastighet


Vi möjliggör för kunder inom bygg och anläggning att klara av personalsituationer och affärsmöjligheter på ett flexibelt sätt.

Våra lösningar är helt kundanpassade och styrda utefter era behov. Inom bygg och fastighet används våra tjänster som en förstärkning av den egna personalstyrkan för att klara deadline. Exempel på tjänster vi tillhandahåller är tex byggstäd, fastighetsskötare, drifttekniker, hantlangare och montörer.

Vi har en gedigen kunskap och kännedom inom den lokala marknaden, vilket är en bidragande faktor till våra snabba och effektiva bemannings- och rekryteringslösningar.

Vi hanterar snabba förfrågningar genom en ständigt uppdaterad kandidatbank och erbjuder kvalificerad personal, både på kort samt lång sikt.
Industri & Återvinning


Konkurrenskraft inom industrin skapas genom en ökad flexibilitet i bemanningen. Vi levererar bemanning och rekryteringstjänster till små och stora industriföretag och inom återvinningsbranschen.

Behovet av rätt kompetens vid rätt tillfälle är en avgörande faktor. Vi förstår industrins utmaningar med snabba ledtider och kan därför förse företag med effektiva lösningar. Vår snabba tillgänglighet hjälper industriföretag att klara av topparna, t.ex. vid en stor order.

Vi attraherar rätt arbetstagare och kvalificerade yrkesmän inom flera nischade områden. Våra kunder får rätt kompetens till industrin. Effektiviteten finns hos vår personal som är kunnig och därmed får företagen kort inlärningstid och hög kvalitet.

Vårt breda kontaktnät och vårt personliga arbetssätt hjälper oss att ligga steget före.
Kontor


Vi löser bemannings- och rekryteringsbehov effektivt för små, medel och stora företag. Varje dag, året om. För oss är alla kunder viktiga.

Vår engagerade personal löser era bemanningsbehov både på långt och kort sikt. Vi löser effektivt och snabbt behov av personal vid arbetstoppar, sjukdomar, semestrar eller längre tjänstledigheter. Vi hjälper även såklart företag vid direktrekryteringar.

Med våra erfarenheter och vår behovsanalys rekryterar vi snabbt engagerad personal som uppfyller er kompetensprofil. Vi har sedan starten goda referenser från kunder och engagerade medarbetare. Vi erbjuder bemanning och rekrytering med leveranssäkerhet, genom kvalitetssäkrade processer.

Vi tar ansvar för hela rekryteringsprocessen och lämnar garanti för våra rekryteringar. Det går också att anlita oss för enskilda delar av rekryteringsprocessen.


Våra Områden


Lager & Handel


Branschen är konkurrensutsatt och topparna och dalarna gör det svårt för företag att planera sin bemanning. Personalbehov kan uppstå t.ex. vid en stor order. Vi hjälper företag med bemanning och rekrytering inom lager och logistik samt butikshandeln. Vi hanterar snabba förfrågningar genom en ständigt uppdaterad kandidatbank och erbjuder personal inom lager och logistik som presterar högeffektivt enligt uppsatt kravprofil.

Vi arbetar effektivt och med en personlig approach för att snabbt vid behov leverera kompetenta truckförare, terminalarbetare, orderplockare, butik- kassapersonal m.fl. Med ett nära samarbete med våra kunder lär vi känna företaget och vad som efterfrågas.
Transport


Vi erbjuder smidiga lösningar för personalkänsliga verksamheter inom transportsektorn, där fokus är: rätt personal, på rätt plats, i rätt tid.

Snabbt och effektivt hittar vi rätt kompetens när behovet uppstår. Vi arbetar med erfarna chaufförer med behörigheter B samt C och CE.

Vi kontrollerar och följer noggrant upp våra chaufförer, för att ni ska känna er trygga.
Bygg & Fastighet


Vi möjliggör för kunder inom bygg och anläggning att klara av personalsituationer och affärsmöjligheter på ett flexibelt sätt.

Våra lösningar är helt kundanpassade och styrda utefter era behov. Inom bygg och fastighet används våra tjänster som en förstärkning av den egna personalstyrkan för att klara deadline. Exempel på tjänster vi tillhandahåller är tex byggstäd, fastighetsskötare, drifttekniker, hantlangare och montörer.

Vi har en gedigen kunskap och kännedom inom den lokala marknaden, vilket är en bidragande faktor till våra snabba och effektiva bemannings- och rekryteringslösningar.

Vi hanterar snabba förfrågningar genom en ständigt uppdaterad kandidatbank och erbjuder kvalificerad personal, både på kort samt lång sikt.
Industri & Återvinning


Konkurrenskraft inom industrin skapas genom en ökad flexibilitet i bemanningen. Vi levererar bemanning och rekryteringstjänster till små och stora industriföretag och inom återvinningsbranschen.

Behovet av rätt kompetens vid rätt tillfälle är en avgörande faktor. Vi förstår industrins utmaningar med snabba ledtider och kan därför förse företag med effektiva lösningar. Vår snabba tillgänglighet hjälper industriföretag att klara av topparna, t.ex. vid en stor order.

Vi attraherar rätt arbetstagare och kvalificerade yrkesmän inom flera nischade områden. Våra kunder får rätt kompetens till industrin. Effektiviteten finns hos vår personal som är kunnig och därmed får företagen kort inlärningstid och hög kvalitet.

Vårt breda kontaktnät och vårt personliga arbetssätt hjälper oss att ligga steget före.
Kontor


Vi löser bemannings- och rekryteringsbehov effektivt för små, medel och stora företag. Varje dag, året om. För oss är alla kunder viktiga.

Vår engagerade personal löser era bemanningsbehov både på långt och kort sikt. Vi löser effektivt och snabbt behov av personal vid arbetstoppar, sjukdomar, semestrar eller längre tjänstledigheter. Vi hjälper även såklart företag vid direktrekryteringar.

Med våra erfarenheter och vår behovsanalys rekryterar vi snabbt engagerad personal som uppfyller er kompetensprofil. Vi har sedan starten goda referenser från kunder och engagerade medarbetare. Vi erbjuder bemanning och rekrytering med leveranssäkerhet, genom kvalitetssäkrade processer.

Vi tar ansvar för hela rekryteringsprocessen och lämnar garanti för våra rekryteringar. Det går också att anlita oss för enskilda delar av rekryteringsprocessen.