Styrelsen

Bemannix AB ägs sedan starten 2014 av Emblad Group AB samt Logistikkompaniett AB, varpå Emblad Group AB innehar 51% av aktierna. Ägarförhållandet är uppdelat på fyra personer och det är även de som utgör Bemannix styrelse.