Utbildning

En fin fördel med att jobba hos oss på Bemannix är absolut alla de utbildningar som vi erbjuder. De hjälper arbetstagare att komma vidare i sin karriär och yrkesroll och säkerställer även att våra uppdragsgivare alltid får personal med rätt kompetens.

Scrolla ner för att se vilka utbildningar vi erbjuder.

Truckutbildning

På arbetsmarknaden idag är det många företag som har truckkortskrav. Vi erbjuder både privatpersoner och företag i Stockholm prisvärda utbildningar via nära samarbetspartners inom logistik och industri. I utbildningen ingår inte bara grundläggande kunskaper gällande truckkörning utan även tillsyn av trucken och säkerhetsfrågor innefattas.

Kurserna kan hållas på plats hos er och det finns möjlighet att boka kvällar och helger så det inte stör den dagliga verksamheten hos er.

Lastbilschaufför

För att ta körkort för tung lastbil, Lastbilskörkort C CE, måste du uppfylla följande krav:

• B-körkort.
• Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
• Du har fyllt 21 år.
• Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
• Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området.
(Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike).

Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt. I samband med körprovet ska du intyga att du inte redan har ett körkort utfärdat i en annan EES-stat.

YKB

Vi erbjuder via samarbetspartners YKB fortbildning godstransporter i egna lokaler i Stockholm samt hos företagskunder i hela Sverige. Alla utbildare är godkända YKB-lärare av Transportstyrelsen. Samtliga utbildare har även själva lång och gedigen erfarenhet inom yrkestrafik.
En fortbildning är 35 timmar fördelad på 5 delkurser på 7 timmar var. Hos oss har du möjlighet att gå samtliga delkurser på en veckolång kurs eller gå delkurserna var för sig när det passar dig. Kontakta oss idag eller välj att boka direkt på något av de utsatta datumen här på sidan.

Vad kräver lagen?

Lagen som implementerades den 10 september 2016 kräver att alla yrkesförare som utför godstransporter med tung lastbil innehar ett giltigt yrkeskompetensbevis, YKB, att visa upp under färd. De som är kvalificerade att ta sitt YKB genom en fortbildning på 35 timmar är de som tidigare haft YKB samt de som inte tidigare har haft YKB men tog behörighet C innan den 10 september 2009. Yrkeskompetensbeviset är giltigt i 5 år från den dagen det utfärdas och innan de 5 åren har gått måste en ny fortbildning på 35 timmar genomföras för att kunna fortsätta jobba som yrkesförare utan avbrott.

ADR

ADR-utbildning ger dig som arbetar med transport av någon form, kompetens att hantera farligt gods. ADR-utbildning behöver du som ska transportera farligt gods, eller vara delaktig i transporten utan att vara förare.

Vad är farligt gods?
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Explosiva ämnen, gaser, brandfarliga vätskor samt giftiga, frätande eller radioaktiva ämnen är några exempel på farligt gods. Läs mer på Msb:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida.

Varför utbildning?

Utbildning krävs då du utför någon av följande arbetsuppgifter: klassificera, utfärda transportdokument, förpacka, lasta, transportera, lossa eller hantera farligt gods. Med rätt kunskap om farligt gods kan du reducera de olika person- och miljöriskerna och dessutom uppfylla kraven i arbetsmiljölagen (AML), ADR reglerna, ISO 9000 och 14000 samt miljöcertifiering för hållbart skogsbruk – PEFC.

Kontakta oss

2 + 2 = ?

Kontakta oss

2 + 3 = ?