Bemanna? – Vid tex sjukdom, ledigheter eller arbetstoppar


Vi löser bemannings- och rekryteringsbehov effektivt för små, medel och stora företag. Varje dag, året om. För oss är alla kunder viktiga. Vår engagerade personal löser era bemanningsbehov både på långt och kort sikt. Vi löser effektivt och snabbt behov av personal vid arbetstoppar, sjukdomar, semestrar eller längre tjänstledigheter. Vi hjälper även såklart företag vid direktrekryteringar.

Med våra erfarenheter och vår behovsanalys rekryterar vi snabbt engagerad personal som uppfyller er kompetensprofil. Vi har sedan starten goda referenser från kunder och engagerade medarbetare. Vi erbjuder bemanning och rekrytering med leveranssäkerhet, genom kvalitetssäkrade processer. Vi tar ansvar för hela rekryteringsprocessen och lämnar garanti för våra rekryteringar. Det går också att anlita oss för enskilda delar av rekryteringsprocessen. 

Rekrytera? – När du ska anställa direkt

  • Kännedom & erfarenhet om era utmaningar och behov.
  • Trygghet med våra helhetslösningar som skapar flexibilitet & kostnadseffektivitet.
  • Perfekta mixen av medarbetare för ert företag och behov.
  • Effektiv arbetstid och slipper arbetsgivaransvaret.
  • Ni drar nytta av vår engagerade personal och deras gedigna erfarenheter från andra företag och branscher.
  • Endast en samarbetspartner för många olika tjänster.

 

Utbilda? – När din personal behöver fortbildas

Saknar dina anställda någon utbildning? Eller har de behörigheter som är utgående och behöver förnyas? Vi har via nära samarbetspartners de mest förekommande utbildningar och kurser er personal behöver inom logistik och industri. Allt till prisvärda upplägg!

Kontakta oss på 08-555 687 00 för mer information och priser!

SÖK PERSONAL

Lager & Handel

Branschen är konkurrensutsatt och topparna och dalarna gör det svårt för företag att planera sin bemanning. Personalbehov kan uppstå t.ex. vid en stor order. Vi hjälper företag med bemanning och rekrytering inom lager och logistik samt butikshandeln. Vi hanterar snabba förfrågningar genom en ständigt uppdaterad kandidatbank och erbjuder personal inom lager och logistik som presterar högeffektivt enligt uppsatt kravprofil.

Vi arbetar effektivt och med en personlig approach för att snabbt vid behov leverera kompetenta truckförare, terminalarbetare, orderplockare, butik- kassapersonal m.fl. Med ett nära samarbete med våra kunder lär vi känna företaget och vad som efterfrågas .

Transport

Vi erbjuder smidiga lösningar för personalkänsliga verksamheter inom transportsektorn, där fokus är: rätt personal, på rätt plats, i rätt tid. Snabbt och effektivt hittar vi rätt kompetens när behovet uppstår. Vi arbetar med erfarna chaufförer med behörigheter B samt C och CE. Vi kontrollerar och följer noggrant upp våra chaufförer, för att ni ska känna er trygga.


Bygg & Fastighet

Vi möjliggör för kunder inom bygg och anläggning att klara av personalsituationer och affärsmöjligheter på ett flexibelt sätt. Våra lösningar är helt kundanpassade och styrda utefter era behov. Inom bygg och fastighet används våra tjänster som en förstärkning av den egna personalstyrkan för att klara deadline. Exempel på tjänster vi tillhandahåller är tex byggstäd, fastighetsskötare, drifttekniker, hantlangare och montörer.

Vi har en gedigen kunskap och kännedom inom den lokala marknaden, vilket är en bidragande faktor till våra snabba och effektiva bemannings- och rekryteringslösningar. Vi hanterar snabba förfrågningar genom en ständigt uppdaterad kandidatbank och erbjuder kvalificerad personal, både på kort samt lång sikt.

Industri / Återvinning

Konkurrenskraft inom industrin skapas genom en ökad flexibilitet i bemanningen. Vi levererar bemanning och rekryteringstjänster till små och stora industriföretag och inom återvinningsbranschen. Behovet av rätt kompetens vid rätt tillfälle är en avgörande faktor. Vi förstår industrins utmaningar med snabba ledtider och kan därför förse företag med effektiva lösningar. Vår snabba tillgänglighet hjälper industriföretag att klara av topparna, t.ex. vid en stor order.

Vi attraherar rätt arbetstagare och kvalificerade yrkesmän inom flera nischade områden. Våra kunder får rätt kompetens till industrin. Effektiviteten finns hos vår personal som är kunnig och därmed får företagen kort inlärningstid och hög kvalitet. Vårt breda kontaktnät och vårt personliga arbetssätt hjälper oss att ligga steget före.

Kontor

Vi hjälper små, medelstora och stora företag med bemanning och rekrytering inom kontor. Vi kan snabbt och effektivt tillsätta tjänstemän utifrån era behov. Våra bemanningskonsulter är vana vid olika datasystem och kan snabbt sätta sig in i olika rutiner och processer på ert företag.

Med ett personligt och engagerat arbetssätt lockar vi attraktiv personal som har den kompetens som efterfrågas. Vi arbetar nära våra kunder och kan lätt tillgodose behoven. Vi kan tillgodose företag med personal inom ekonomi, kundtjänst, reception, HR m.m.

Bemannix AB
Telefonvägen 30, 126 26 Hägersten

Telefon 08 – 555 687 00
info@bemannix.se